CHALUPY AKZ, s.r.o.
Rajecká Lesná 461
013 15 Rajecká Lesná
IČO: 45 498 261
DIČ: 2023020802
IČ DPH: SK2023020802

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Nemčeková, konateľ spoločnosti
Tel: +421 901 703 704
Mail: info@zrubovechalupy.sk