Výrobe zrubovej stavby predchádza dôkladný výber smrekovej guľatiny, ktorá je následne ručne zbavená kôry a ošetrená impregnačným postrekom proti škodcom pre proces výroby. V prvej etape sa začína s výrobou spodnej stavby skeletovej konštrukcie, ktorá pozostáva z

  • obvodových stien z ručne olúpanej smrekovej guľatiny projektom určeného stredového priemeru
  • hradovania stropu.

Po výrobe spodnej stavby skeletovej konštrukcie je stavba pripravená na montáž a investor si ju môže prísť do výroby prevziať a skontrolovať, prípadne doladiť detaily, ako je vykreslenie elektroinštalácie.

Ďalším krokom je montáž skeletovej konštrukcie na pozemku investora /na pripravenú základovú dosku, resp. pripravený suterén/ vrátane krovovej konštrukcie, ktorá trvá v závislosti od veľkosti stavby 1-5 dní.

V druhej etape sa realizuje dodávka hrubej stavby, ktorá pozostáva zo zmontovanej skeletovej konštrukcie a dokončovacích prác:

  • povrchová úprava
  • dodávka a montáž strechy vrátane tesárskych a klampiarskych prvkov
  • konštrukcia a obklad štítov, nadstavby a poddašia
  • záklop hradovania stropu
  • vykostrenie podláh a priečok
  • stolárske výrobky – okná, dvere.

Ďalšie práce na zrubovej stavbe až do podoby „stavby na kľúč“ realizujeme v spolupráci s osvedčenými a kvalitnými subdodávateľskými firmami.