Spoločnosť CHALUPY AKZ, s.r.o. bola založená v roku 2010, avšak s výrobou zrubových stavieb máme viac ako 10 ročnú skúsenosť.

Ponúkame Vám:

  • výrobu zrubových stavieb z guľatiny stredového priemeru 250 – 400mm (priemer guľatiny použitý na výrobu zrubovej stavby posudzujeme podľa účelu využitia stavby a klimatických podmienok)
  • výrobu krovových konštrukcií vrátane pokrytia a klampiarskych prác
  • výrobu drobných a doplnkových stavieb a výrobkov – altánky, sauny, záhradné sedenia, schody a zábradlia

Nami vyrábané zrubové stavby zodpovedajú v rozsahu technických požiadaviek vydanému stavebno-technickému osvedčeniu a sú podrobené každoročnému dohľadu zo strany certifikačnej organizácie. Požiarna odolnosť bola vykonaná na vlastnej vzorke v certifikovanej skúšobni a spĺňa najnovšie európske požiadavky požiarnej odolnosti . Vlastníme certifikát výrobku, ktorý vieme v origináli kedykoľvek na požiadanie predložiť zákazníkovi. Zrubové stavby sú využívané ako celoročne obývateľné domy, chaty, reštaurácie i penzióny.